Reklamation

Felaktighet på varan 

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt

Om du skulle upptäcka en felaktighet på den vara du köpt hos Kakelspecialisten måste du som köpare reklamera varan till oss, för att ha rätt till en reparation, ny vara eller någon annan åtgärd. Du behöver meddela oss att det är fel på varan och vad som är fel, gärna med fotodokumentation. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Inom två månader är alltid skälig tid. En reklamation ska göras senast tre år från försäljningstillfället. Du behöver bevisa att varan är köpt hos Kakelspecialisten, när varan köptes och till vilket pris. Det lättaste sättet är att du visar ditt kvitto från köpet men till exempel ett kontoutdrag eller en kontokortsslip kan också fungera som bevis.

Ev. fraktkostnader och andra omkostnader som uppstår i samband med en reklamation står Kakelspecialisten för.

Vid konstaterad reklamatiion och varan ska skickas tillbaka till:

Kakelspecialisten
Älvkällevägen 1
120 40 Årsta

 

Fraktskada

Om du har du råkat ut för en fraktskada ska skadan noteras i speditörens och din fraktsedel, detta är viktigt! Du måste vara mycket tydlig med att påpeka att varan är transportskadad. Vid synlig transportskada ska varan vara kvar i emballaget, samtidigt som allt emballage samt eventuella pallar måste sparas.

 

Leveransförsening eller saknat gods

Anmäl saknat gods eller leveransförseningar så snart som möjligt till oss på Kakelspecialisten. Kundservice 08-686 93 60 eller [email protected]

Kakel, klinker, mosaik, marmor – kontrollera produkterna innan montering
Keramiska plattor är naturmaterial. Färger och nyanser skiftar mellan olika tillverkningstillfällen. Levererade plattor kan därför avvika från förevisade prover eller bilder på internet vad avser färg, nyans och utseende i övrigt. Innan montering ska en noggrann mottagningskontroll genomföras för att säkerställa att rätt varor och mängd är levererade samt upptäcka eventuella skador eller nyansskillnader. Reklamation av estetiska (utseende) skäl efter montering godkänns ej. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

För dig som inte kontrollerar materialet själv innan montering utan anlitar en extern part till det t ex en hantverkare, var noga med att den person som kontrollerar materialet är väl insatt i vad som är beställt och överenskommet och kan reklamera ev. fel innan montering.

 

Vid tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice, [email protected] Om tvisten kvarstår och du som konsument har ett krav som Kakelspecialisten avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. www.arn.se

ODR Online Dispute Resolution EU tvistlösningsorgan,  https://ec.europa.eu/odr