Reklamation

REKLAMATIONER 

 

TRANSPORTSKADOR
Vid en transportskada, där en försändelse skadats i transporten, måste följande uppfyllas för att reklamation av din försändelse ska vara möjlig:

 

  • Skada måste noteras på fraktsedel hos chaufför vid mottag av försändelse, det är viktigt att du begär en kopia på detta i samband med leverans som du kan skicka till oss.
  • Reklamation görs inom 24 timmar till [email protected]

 

Vid mottag av försändelse: Kontrollera alltid yttre emballage på din försändelse noga direkt vid leveranstillfället innan fraktsedel signeras. Om emballaget är skadat måste det noteras på chaufförens fraktsedel, det hjälper oss att handlägga ditt ärende på bästa sätt. Ansvaret för varans skick övergår till dig så fort leveransen kvitterats mottagen av transportör.

 

Reklamation måste ske inom 24h för att skadan ska kunna reklameras hos transportör. Även s.k. dolda transportskador, som upptäcks först när varan packats upp, måste också rapporteras inom 24h till oss. Kontrollera därför omedelbart inre emballage och varans skick efter leverans.

 

Vid reklamation är du välkommen att använda vårt reklamationsformulär. Här beskriver du reklamationen och bifogar bilder som du tagit på varan, emballaget och dess fel. Efter att vi mottagit din anmälan kommer du att få information om nästa steg i processen eftersom det varierar från fall till fall. https://www.kakelspecialisten.se/kakelsupporten/retur-reklamation/

  

REKLAMATION 
I enlighet med konsumentköplagen har du som kund rätt att reklamera fel på en vara i upp till 3 år från det datum som du mottagit varan, om felet är ett fabrikationsfel. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, d.v.s. inte fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, handhavandefel, slitage eller att skötselråd ej följts.

 

Reklamation av ett synligt fel ska göras direkt då du upptäcker felet eller inom skälig tid. En reklamation som sker inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid som gjord inom skälig tid. Kakelspecialisten ansvarar inte för fel på varan som uppstått till följd av vårdslös hantering eller att skötselråd ej följts. Emballage ska sparas och dokumenteras.

 

Om du önskar reklamera en vara kontaktar du vår kundservice. För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber vi dig skicka kvitto/ordernummer, ditt namn samt kontaktuppgifter, vilken artikel det gäller, bilder på felet samt en kort beskrivning till e-post: [email protected]

  

Kakel, klinker, mosaik, marmor – kontrollera produkterna innan montering

Keramiska plattor är naturmaterial. Färger och nyanser skiftar mellan olika tillverkningstillfällen. Levererade plattor kan därför avvika från förevisade prover eller bilder på internet vad avser färg, nyans och utseende i övrigt. Innan montering ska en noggrann mottagningskontroll genomföras för att säkerställa att rätt varor och mängd är levererade samt upptäcka eventuella skador eller nyansskillnader. Reklamation av estetiska (utseende) skäl efter montering godkänns ej. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

För dig som inte kontrollerar materialet själv innan montering utan anlitar en extern part till det t ex en hantverkare, var noga med att den person som kontrollerar materialet är väl insatt i vad som är beställt och överenskommet och kan reklamera ev. fel innan montering.

 

FORCE MAJEURE
Vi kommer alltid att göra allt som står i vår makt för att du som kund ska få din vara levererad. Kakelspecialisten kan dock inte ta ansvar för förseningar till följd av extraordinära händelser eller omständigheter som ligger utom vår kontroll och som vi inte rimligen kunnat förutse eller övervinna utan betydande ekonomiska förluster. Detta innefattas bland annat av naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer och/eller leverans.

 

VID TVIST
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice, [email protected]  Om tvisten kvarstår och du som konsument har ett krav som Kakelspecialisten avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. www.arn.se

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning (ODR) för konsument på EU kommissionens webbplats  https://ec.europa.eu/odr